Wiebert Participatie

WIEBERT_participatie initieert en voert culturele projecten uit in de wijken die ontmoeting, samenwerking en kennismaking ondersteunen doormiddel van bijvoorbeeld community art, street art, beeldende kunstprestaties, dans, theater of muziek.


Hierin laat Hubert zich leiden door onderzoek op buurt- of wijkniveau. Er wordt ontdekt war er speelt, welke thema’s belangrijk zijn en welke vorm van kunst en cultuur het meest toepasbaar is op (sociale) uitdagingen in de wijk. 


Doelen van dit programma onderdeel:

 
  • Ontmoeting: Inwoners op wijkniveau meer met elkaar in contact laten komen.
  • Lange termijn: Culturele projecten invoeren op wijkniveau door heel Nijmegen.
  • Domein overstijgend: Sociale voorzieningen (scholen, buurthuizen, buurtverenigingen) betrekken bij Hubert.
  • Cultuur deelname: Verschillende groepen betrekken bij het uitvoeren van kunst en cultuur activiteiten.

Moestuin

In maart 2020 is de Hubert Moestuin in het leven geroepen. Samen met buurtbewoners hebben we de moestuin opgezet. De groente en het fruit wat we verbouwen wordt weer gebruikt in de gerechten van het café. 

Door de moestuin brengen we mensen uit de buurt samen. Iedereen kan namelijk elk moment van dag langskomen. Al snel na de start vormde er zich een vaste groep mensen die elke zaterdag gezellig kwamen werken in de tuin.

Kijk wat het Hart van Nijmegen hierover schrijft: