Huisregels

Hubert staat voor inclusiviteit en gelijkheid en streeft naar het creëren van een veilige plek om je te uiten en je vrij te voelen om te zijn wie je bent. Deze waarden maken Hubert de mooie plek die het is en dit willen wij graag waarborgen. Hierom vragen wij je vriendelijk om onze huisregels te lezen en na te leven. Bij vragen of tips kan je altijd terecht bij het personeel of mail naar info@hubertnijmegen.nl

 

Disclaimer: bij het betreden van Hubert ga je akkoord met de volgende regels en voorschriften:

– Hubert tolereert geen wangedrag en/of het overtreden van deze voorwaarden.

– Racisme, homofobie, transfobie, xenofobie of enige andere vorm van discriminatie of agressie jegens andere bezoekers of medewerkers wordt niet getolereerd. Iedereen moet zich veilig voelen bij Hubert.

– Roken mag bij Hubert alleen in de open lucht. Denk aan je omgeving en rook er eentje buiten. Stop de peuk vervolgens in een asbak. Bezoekers die zich hier niet aan houden krijgen een waarschuwing. 

– Hubert hanteert een zero-tolerance drugsbeleid: kleine hoeveelheden worden in beslag genomen en de bezoeker wordt verzocht de locatie te verlaten. Distributie van drugs en andere illegale middelen is bij Hubert niet toegestaan. In dit geval wordt de politie geïnformeerd.

– Vandalisme of vernieling van Hubert is niet toegestaan. Eventuele kosten worden doorberekend aan de dader. Ook zal de politie worden geïnformeerd.

– Hubert is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen tijdens een bezoek aan Hubert.

– Hubert is pin only.

– Promotiemateriaal van derden is alleen toegestaan op de hiervoor aangewezen plekken. Vraag hiernaar bij de bar.

– Het is niet toegestaan ​​om je eigen consumpties te nuttigen bij Hubert (eten of drinken).

– De bij Hubert gekochte consumpties inclusief glazen en servies blijven op het terrein.

– Houd rekening met je volumeniveau wanneer je onze locatie verlaat. Hiermee doe je ons en de buurt een groot plezier.

– Voor je eigen veiligheid en die van ons stem je ermee in dat je op video wordt opgenomen terwijl je bij Hubert bent. Indien nodig worden de beelden teruggekeken en beschikbaar gesteld aan de politie.

Bij Hubert kunnen foto’s en opnamen gemaakt worden voor marketingdoeleinden. Je geeft bij het betreden van het terrein stilzwijgend toestemming om deze foto’s en videobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Heb je bezwaar als er beelden van je worden gemaakt? Geef dit aan bij de fotograaf/videograaf of neem contact op via info@hubertnijmegen.nl

– Grote groepen kunnen worden geweigerd/verwijderd van de locatie ter voorkoming van of in geval van overlast.

– Let op je kinderen. Er kan glas op het terrein liggen of er rijden auto’s rond. Hubert is een speeltuin voor volwassenen 😉